Giới thiệu nghề Nghiệp vụ nhà hàng

Tên ngành, nghề: Nghiệp vụ nhà hàng

Trình độ đào tạo:Trung cấp

Hình thức đào tạo: Chính quy

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương

Thời gian đào tạo:1,5 năm

  1. Mục tiêu đào tạo:

1.1. Mục tiêu chung:

Đào tạo nguồn nhân lực có năng lực đón tiếp và phục vụ khách ăn uống với các hình thức phục vụ đa dạng, phong phú,…;có nghiệp vụ pha chế các loại đồ uống không cồn và có cồn,…đáp ứng các yêu cầu về chất lượng, vệ sinh, an toàn thực phẩm, an ninh, chu đáo và lịch sự …; có sức khoẻ tốt, có khả năng sáng tạo thích ứng với môi trường làm việc trong bối cảnh hội nhập quốc tế đảm bảo nâng cao năng suất, chất lượng phục vụ; có khả năng tự làm việc, tự tạo việc làm hoặc học liên thông lên các bậc học cao hơn để phát triển kiến thức và kỹ năng chuyên môn.

1.2. Mục tiêu cụ thể:

* Kiến thức:

– Xác định được cách thức đón tiếp, phục vụ ăn uống theo các loại hình phục vụ khác nhau tại các nhà hàng độc lập và nhà hàng trong khách sạn từ 1 – 3 sao

– Liệt kê được các loại đồ uống có cồn và đồ uống không cồn

– Giải thích được các yêu cầu về vệ sinh, an toàn, an ninh trong nhà hàng

* Kỹ năng:

          – Đặt bàn ăn, bàn tiệc và phục vụ khách ăn uống theo các loại hình phục vụ khác nhau

– Pha chế được các loại đồ uống có cồn và không cồn

– Làm được các loại mẫu biểu, báo cáo thông dụng của nhà hàng.

– Hướng dẫn kèm cặp được kỹ năng nghề cho nhân viên mới, nhân viên học việc

– Thực hiện tốt các vấn đề về vệ sinh, an toàn và an ninh trong nhà hàng

– Giao tiếp lịch sự, thân thiện bằng tiếng Việt và tiếng Anh với khách hàng, cấp trên và đồng nghiệp

* Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

          – Quan tâm, chăm sóc khách hàng với thái độ lịch sự, thân thiện

– Có ý thức trách nhiệm trong việc sử dụng, bảo quản tài sản trong khách sạn

– Tự giác học tập, rèn luyện và nâng cao trình độ chuyên môn

          – Làm việc độc lập, làm việc theo nhóm

          – Hợp tác với đồng nghiệp để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao

– Giải thích được các nguyên lý của chủ nghĩa Mác – Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam.

– Tuân thủ các quy định về pháp luật trong kinh doanh du lịch, kinh doanh khách sạn.

          – Tuân thủ các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng  cháy chữa cháy

1.3. Cơ hội việc làm

Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo, sinh viên đảm nhận được các vị trí sau: Nhân viên phục vụ bàn, bar;  Nhân viên pha chế; Nhân viên đón tiếp; Nhân viên phục vụ rượu; Nhân viên order(lấy yêu cầu của khách); Nhân viên phục vụ tiệc; Giám sát, Tổ trưởng bộ phận bàn, bar, tiệc tại các nhà hàng độc lập (nhà hàng kinh doanh ăn uống, quán bar, câu lạc bộ vui chơi giải trí có phục vụ ăn uống) hoặc các nhà hàng trong khách sạn từ 1–3 sao.

ĐĂNG KÝ HỌCCHIA SẺ