Tổng hợp cấu trúc hành động chỉ nguyên nhân và kết quả Tiếng Hàn siêu dễ nhớ!

Tại Hải Phòng, Số lượng các doanh nghiệp nước ngoài và đặc biệt là các công ty Hàn Quốc ngày một nhiều thêm. Bởi vậy tiếng Hàn được đánh giá là ngôn ngữ mang nhiều cơ hội việc làm và ngày càng được đông đảo bạn trẻ lựa chọn theo học.

Cùng HPC tìm hiểu cấu trúc câu hành động chỉ nguyên nhân và kết quả ngay sau đây nhé!

Cấu trúc hành động chỉ nguyên nhân và kết quả 느라()

Đuôi động từ ~느라 () dùng để nối hai động từ/hành động theo kiểu nguyên nhân và kết quả. Tiếng Hàn có nhiều cách để nói về nguyên nhân kết quả, nhưng ~느라 () đặc biệt dùng khi kết quả có ý nghĩa tiêu cực hay khi bạn muốn nói lời xin lỗi hay trình bày lí do.

Hành động + ~느라 () + Hành động / Trạng thái

Thì của cả câu được biểu hiện qua động từ thứ hai, nên bạn dùng  ~느라 () với gốc của động từ thứ nhất.

Ví dụ:

이 주말  파티가 있느라 (새로운 스커트를  거에요.

Cuối tuần này tôi (tham dự) một buổi tiệc nên tôi sẽ mua một cái váy mới.

언제가 저는 한국에 가느라 (매일 한국어를 공부해요.

Tôi học tiếng Hàn mỗi ngày để có thể đi đến Hàn Quốc một ngày nào đó.

어제 맥주를 마시느라 (그냥 지금 자고 싶어요.

Hôm qua tôi uống nhiều bia quá nên bây giờ chỉ muốn ngủ thôi.

Lưu ý:

Sinh viên HPC ngành tiếng Hàn trong một tiết học

1. Chủ ngữ của hai động từ phải là một khi dùng ~느라 ().

Ví dụ:

전 일찍 자느라찬구가 드라마를  봤어요. (x)

전 일찍 자느라 (드라마를  봤어요. (o)

2. Không dùng đuôi câu mệnh lệnh hay cầu khiến với ~느라 ().

지금 쇼핑 하느라같이 가자. (x)

지금 쇼핑  거니까같이 가자. (o)