Thông báo cấm sản xuất, buôn bán và sử dụng pháo nổ trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu và lễ hội Xuân 2021

Căn cứ Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lí, sử dụng pháo; Quyết định số 95/2009/QĐ-TTg ngày 17/7/2009 của Thủ tướng chính phủ về cấm sản xuất, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, đốt và thả “đèn trời”.

Ban chấp hành Đoàn trường Cao Đẳng Công Nghệ Bách Khoa Hà Nội thông báo về việc cấm sản xuất, buôn bán và sử dụng pháo nổ trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu và lễ hội Xuân 2021 như sau:

– Nghiêm chỉnh chấp hành đúng các quy định của Luật quản lí, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK- VLN-CCHT); Nghị định 137 của Chính phủ về quản lí, sử dụng pháo, Quyết định 95 của Thủ tướng chính phủ về “đèn trời”. Cam kết không sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép các loại VK-VLN-CCHT và pháo; không đốt thả “đèn trời”

– Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục ý thức, vận động người thân và những người khác không sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép các loại VK-VLN-CCHT và pháo; không đốt thả “đèn trời” cho sinh viên trong toàn trường.

– Tự giác giao nộp cho cơ quan chức năng các loại VK-VLN-CCHT, pháo và “đèn trời” từ bất cứ nguồn nào.

– Trong mọi trường hợp, khi phát hiện các loại VK-VLN-CCHT, pháo và “đèn trời” trái phép sẽ thông báo cho cơ quan chức năng thu hồi và xử lí theo quy định.

– Khi phát hiện đối tượng có hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép VK-VLN-CCHT, pháo và đốt thả “đèn trời” sẽ thông báo ngay cho cơ quan Công an có biện pháp ngăn chặn, xử lí.

Trên đây là thông báo về việc cấm sản xuất, buôn bán và sử dụng pháo nổ trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu và lễ hội Xuân 2021 kính đề nghị các bộ phận, chi đoàn triển khai thực hiện, đảm bảo dịp tết cổ truyền của dân tộc Tân Sửu 2021 an toàn và lành mạnh

CHIA SẺ